Propletený život

Propletený život hub a jejich podhoubím mi je velmi blízký a to z jednoho prostého důvodu....připomíná mi, že vše se vším souvisí, vše je propletené a všechno má svůj význam a smysl. Stejně jako je to u fasciálního systému 🙂 Proto jsem se rozhodla napsat tento článek a přiblížit vám, jak fascie
a systém podhoubí jsou si podobné. Je to až neuvěřitelné.


"Houby jsou všude, přesto je snadno přehlédnete. Jsou ve vás i okolo vás. Vyživují vás i všechno to, díky čemu jste naživu. Zatímco čtete tato slova, houby čile dávají životu směr, jako to dělají už více než miliardu let." To jsou slova skvělého autora knihy Propletený život, Merlina Sheldraka.

Když se řekne "houba", tak si obvykle představíme jejich plodnice, ale stejně jako jiné plody rostlin, které jsou součástí mnohem větší struktury zahrnující větve a kořeny, i plodnice představují zásobárnu výtrusů vyrůstající z nepoměrně většího celku. Většina hub si buduje sítě
z mnohobuněčných vláken nazývaných tyfy (drobné trubičky, které se větví, spojují a proplétají do bujného systému podhoubí.

162868332 cefdbb

Podhoubí představuje nejcharakterističtější rys hub. Je lepší je považovat nikoli za hmotnou věc, ale spíše za proces. Podhoubím v ekosystémech proudí voda a živiny. Tato metabolická vynalézavost houbám umožňuje navazovat velmi pestrou škálu vztahů. Na houbách závisejí i živočichové. Hned po lidech jsou ve schopnosti tvořit obrovská a komplexní společenství další v pořadí mravenci Atta. Jejich kolonie dosahují velikosti až osmi milionů jedinců a tvoří v podzemí hnízda o rozměrech více než třicet metrů. Život těchto mravenců se točí kolem jisté houby, kterou si pěstují
v podzemních dutinách a krmí ji kousky listí.

Zkoumání vztahů může být však matoucí. Otázkou je, vyšlechtili si mravenci Atta houbu, kterou potřebují k životu, nebo si houba ochočila mravence?

Houby obývají propojené světy. V podzemních bludištích vede nespočet vláken. Ve své podstatě je mycelium neboli podhoubí přírodní pojivová tkáň, živoucí šev, který látá většinu světa dohromady. V praxi se ovšem to, do jaké míry podrobí prostupuje strukturami, systémy a obyvateli Země, změřit nedá. Je zapletené tak složitě a pevně, že napíná naši živočišnou představivost.